Ing. Jarmila Šolarová - auditor


Číslo auditorského osvědčení 1288

Nabízené služby


  • Audit účetní závěrky a výroční zprávy obchodních společností a nadací

  • Přezkoumání hospodaření a audit účetní závěrky územních samosprávných celků

  • Audit ostatních ekonomických skutečností (např. nákladů a výnosů, způsob financování, výše ceny obchodního podílu) dle přání klienta

  • Poradenské služby v oblasti účetnictví a daní

  • Vedení účetnictvíVážení,


dovolte mi, abych Vás seznámila se svou dosavadní auditorskou činností. Mé jméno je registrováno v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod číslem osvědčení 1288 od roku 1995. V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech poskytuji auditorské služby pro obchodní společnosti, územní samosprávné celky a nadace. Tato činnost vychází z etického kodexu, právních a daňových zákonů, norem a směrnic příslušných organizací.


Mými klienty jsou právnické osoby vlastněné tuzemskými i zahraničními subjekty. Pro zahraniční společníky a akcionáře vypracovávám auditorskou zprávu, tak aby mohla být konsolidována v zahraničí příslušnou auditorskou společností mateřské firmy.


K mým klientům patří například následující firmy:

Showa Aluminium Czech, s.r.o. - japonský výrobce dílů pro automobilový průmysl

RD Allstav s.r.o. - výroba montovaných rodinných domů určených pro trh ve střední Evropě

KARDEX s.r.o. - mezinárodní koncern, jehož mateřská společnost sídlí ve Švýcarsku

RODA s.r.o. - vlastník ze SRN

GERIMED a.s. - soukromé zdravotnické zařízení

Technické služby Benešov, s.r.o.

Technické služby Vlašim s.r.o.

Vyšší odborná škola - Diplomovaný oční technik, s.r.o.

Nadace DROP IN

Dobrovolné svazky obcí


Mým cílem je spokojený zákazník na základě oboustranně výhodného vztahu. Pro klienty zajišťuji komplexní služby auditorské, daňové, účetní a právní.


Na případnou spolupráci s Vámi se těší


Ing. Jarmila Šolarová

auditor
Životopis


Po absolvování Střední ekonomické školy v Opavě jsem vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Po ukončení vysokoškolského vzdělání jsem nastoupila do finančního oddělení společnosti Vodní stavby Praha, kde jsem pracovala 2 roky. Po mateřské dovolené jsem nastoupila do výrobního podniku, kde jsem vykonávala funkci finanční ředitelky.

Od roku 1998 se zabývám pouze auditorskou praxí.
Cena služeb


Cena auditorských služeb se stanovuje individuálně a odvíjí se od výše obratu a množství dokladů za účetní období.
Kontakt


Ing. Jarmila Šolarová - auditor

J. Franka 1905

256 01  Benešov


Tel./Fax.: 317 721 549

Mobil: 731 417 683


E-mail: solarova@centrum.cz

www.AuditSolarova.eu


IČ: 70897158
kliknutím se dostanete na stránku Komory auditorů ČR

Nabízené služby

Životopis

Kontaktzpět na začátek stránky